Voor de meeste mensen is het (gelukkig) eerder uitzonderlijk dat ze onderzocht worden door een adviserend geneesheer met de bedoeling om eventuele restletsels na een ongeval te beschrijven.

Vandaar dat we het nuttig vinden kort even toe te lichten hoe het onderzoek waarvoor u uitgenodigd werd zal verlopen.

De adviserende arts zal u tijdens het onderzoek ondervragen over het ongeval, over wat u nog kan en niet meer kan. Hij zal proberen na te gaan in hoeverre uw (beroeps)leven gehinderd wordt door de gevolgen van het ongeval.

De meeste vragen zijn vanzelfsprekend. Zo zal de arts vragen hoe het ongeval precies gebeurde en welke klachten eruit voortgekomen zijn. Ook zal hij vragen naar de operaties of behandelingen die u heeft gehad.

Daarnaast zal hij u ook vragen stellen die op het eerste zicht wat vreemd kunnen lijken. Toch doen ze ertoe. Denk maar aan opleidingen of vorige jobs, of u getrouwd bent en/of kinderen heeft, welke sporten u beoefent enzovoort.
Gegevens als deze kunnen belangrijk zijn om te bepalen of en in welke mate u nog arbeidsgeschikt bent en welke beperkingen u in het huishouden en in uw vrije tijd hebt gehad .

Alhoewel het eerder uitzonderlijk is kan de adviserende arts in bepaalde omstandigheden bijkomende onderzoeken aanvragen.

U kan de adviserende arts helpen door de medische verslagen van uw behandelende arts door te geven. In principe kiest een patiënt zelf welke informatie hij deelt met de arts en welke onderzoeken hij wel en niet wenst te ondergaan.
U moet natuurlijk wel beseffen dat de verzekeraar de juiste gegevens nodig heeft om u een correct voorstel te doen voor een eventuele vergoeding van de geleden schade.
Wees dus eerlijk en volledig maar zonder te overdrijven.

Tot slot volgt er meestal ook een lichamelijk onderzoek.

Tijdens het onderzoek zal de arts die u onderzoekt gebruik maken van een dictafoon. Met dit toestel neemt hij enkel zijn eigen stem op. Het is op basis van deze opname dat het secretariaat nadien een verslag zal opmaken.
Door deze manier van werken kan u ook precies volgen wat er in het verslag opgenomen zal worden.

Het verslag wordt uiteindelijk opgestuurd aan diegene die het onderzoek aangevraagd heeft.